GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Warsztat badacza

W projekcie przewidziano środki finansowe na realizację tzw. warsztatu badacza.

WARSZTAT BADACZA to koszty wykonania specjalistycznych analiz. Uzasadnienie konieczności zlecenia wykonania analiz w instytucjach zewnętrznych podyktowane jest faktem, iż realizowane przez doktorantów rozprawy doktorskie cechują się wysokim stopniem specjalizacji. Tym samym, by możliwa była realizacja rozpraw doktorskich na najwyższym poziomie konieczne jest zapewnienie możliwości dokonania rzetelnych i profesjonalnych badań.

Pula środków przeznaczona na ten cel to 220 tys. zł (ok. 20 tys. zł na osobę).

Rozliczenie możliwe na podstawie faktur.