GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Sympozjum naukowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w naukowym sympozjum doktoranckim Gaude Scientiā - ciesz się nauką. Nauka w rękach młodych badaczy, które odbędzie się w formie zdalnej w terminie 13–14 maja 2021 r.

Tematyka sympozjum dotyczy zróżnicowanych zagadnień z obszaru nauk o Ziemi
i środowisku, które stanowią przedmiot badań doktorantów programu GEO+. Interdyscyplinarny charakter prac doktorantów odnosi się do geografii fizycznej (m.in. paleogeografia, hydrografia, geologia, georóżnorodność, biogeografia), a także do zagadnień związanych z geografią społeczno-ekonomiczną (m.in. gospodarka polderowa, świadczenia ekosystemowe, kształcenie geograficzne, turystyka). Poza prelekcjami przedstawionymi przez doktorantów głównym elementem Sympozjum są wystąpienia polskich, wysokiej rangi naukowców, którzy są specjalistami w zakresie tematyki badawczej doktorantów.

Głównym celem Sympozjum jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań środowiska geograficznego, z punktu widzenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w duchu interdyscyplinarnego dialogu i dyskusji naukowej, do których zaproszeni są polscy naukowcy zainteresowani tą tematyką, jak i doktoranci i studenci polskich uczelni.

Komunikat oraz program Sympozjum są dostępne do pobrania tutaj:

Komunikat

Program