GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Praca terenowa i w/z otoczeniem

Środki finansowe przeznaczone na pracę terenową i w/z otoczeniem odnoszą się do puli środków zapewnionej w ramach możliwości indywidualnej pracy doktoranta w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej. Z uwagi na fakt, iż realizowany w ramach projektu program studiów doktoranckich cechuje się wysokim stopniem zindywidualizowania, katalog dostępnych czynności jest bardzo szeroki.

Mogą to być na przykład:

- koszty delegacji krajowych i zagranicznych (w przypadku delegacji zagranicznych dietę).

- przeprowadzenie badań ankietowych w specyficznym dla rozprawy doktorskiej miejscu (w Polsce lub zagranicą)

- organizacje badań fokusowych

- dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej

- wyjazd na badania w specyficznym terenie celem badania jego cech charakterystycznych (w Polsce lub zagranicą), który wiąże się z koniecznością zapewnienia m.in. odzieży terenowej (np. kurtka termiczna na Antarktydzie),

- możliwości wypożyczenia aparatury i sprzętu terenowego,

- możliwości wypożyczenia samochodu,

Pula środków finansowych przewidziana to wykorzystania to 100 tys. zł (ok. 9 100 zł).