GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Praca kameralna

Środki finansowe przewidziane na pracę kameralną mają na celu zapewnienie możliwości indywidualnej pracy doktoranta w ramach realizowanej rozprawy doktorskiej. Z uwagi na fakt, iż realizowany w ramach projektu program studiów doktoranckich cechuje się wysokim stopniem zindywidualizowania, katalog dostępnych czynności jest bardzo szeroki.

Mogą to być na przykład:

- zwrot kosztów podróży ponoszonych przez doktoranta w trakcie kilkudniowych wyjazdów mających na celu pozyskanie dostępu do publikacji, dokumentacji nieosiągalnych w otwartym dostępie (np. renomowane biblioteki uniwersyteckie, archiwa, muzea)

- koszty wykonania kserokopii materiałów,

- koszty delegacji krajowych i zagranicznych (w przypadku delegacji zagranicznych dietę).

Pula środków finansowych przewidziana to wykorzystania to 100 tys. zł (ok. 9 100 zł).