GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Konferencje krajowe i zagraniczne

Instrukcja dotycząca zasad regulujących wyjazdy na krajowe i zagraniczne konferencje i sympozja naukowe

OPŁATA KONFERENCYJNA

Aby zrealizować opłatę konferencyjną konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie opłaty konferencyjnej do Biura Projektu.

Niezbędne załączniki:

1/ Program konferencji

2/ Potwierdzenie rejestracji na konferencję (wydruk automatyczny lub potwierdzenie pisemne od organizatora)