GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Dodatek motywacyjny

Jednym z głównych celów projektu jest umożliwienie doktorantom pełnego skupienia się na realizowanej rozprawie doktorskiej poprzez wsparcie w realizacji obranego programów studiów, a w efekcie uzyskanie stopnia doktora w możliwie krótkim (4-letnim) okresie.

Z uwagi na intensywny charakter realizowanego przez doktorantów programu jak i jego rozszerzony, wzmagający prestiż, ale i zaangażowanie doktoranta charakter Wnioskodawca przewidział wypłacanie w projekcie motywacyjnych dodatków do stypendium (dodatek do stypendium nie wynika z przepisów art. 200 PSW).

Celem stypendium jest zmotywowanie studentów do realizacji interdyscyplinarnego programu studiów oraz z uwagi na wiek doktorantów (24 lata i więcej) umożliwienie utrzymania się bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej.

Wnioskodawca przewidział dodatek motywacyjny dla wszystkich os. realizujących program studiów objęty projektem w wysokości 500,00 zł - stypendium wypłacane będzie przez pełen standardowy cykl kształcenia tj. od I do IV roku studiów, łącznie przez 48 miesięcy:

- 3 miesiące w 2017 roku: październik-grudzień;

- 12 miesięcy w 2018 roku;

- 12 miesięcy w 2019 roku;

- 12 miesięcy w 2020 roku;

- 9 miesięcy w 2021 roku: styczeń-wrzesień;

Z uwagi na przyjęcie do programu 11 osób, dodatek do wynagrodzenia wypłacany będzie w wysokości 454,50 zł.

REGULAMIN WYPŁATY DODATKU MOTYWACYJNEGO