GEO+


Wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr POWR.03.02.00-00-I039/16

Kontakt

KIEROWNIK PROJEKTU
dr hab., prof. UAM Jacek Michniewicz
e-mail: jacekm@amu.edu.pl
tel. 61 829 6113, 6020
kom. 519 340 484

KOORDYNATOR STUDIÓW DOKTORANCKICH
SPECJALISTA ds. OBSŁUGI FINANSOWEJ I ROZLICZEŃ

mgr Marta Mitręga-Szcześniak
e-mail: martam@amu.edu.pl
tel. 61 829 6039
kom. 666 881 568

ASYSTENT PROJEKTU ds. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ PROMOCJI
mgr Katarzyna Piotrowska
e-mail: katarzyna.piotrowska@amu.edu.pl
tel. 61 829 6126

BIURO PROJEKTU "GEOLOG"
e-mail: geoplus@amu.edu.pl
tel. 61 829 6039
Instytut Geologii UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań
pokój 168
Dziekanat: okienko „studia doktoranckie”
tel. 61 829 6126 (sprawy studenckie)

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań